80 PROCENT AV ALLA INTRYCK KOMMER VIA ÖGONEN

logo.png

80 PROCENT AV ALLA INTRYCK KOMMER VIA ÖGONEN

Förstå synen

Kraftfullt, komplext – och känsligt. Ögat är det organ som står för de merparten av alla sinnesintryck. Eftersom synen är avgörande för inlärning, arbete och det dagliga livet behöver vi skydda synen och ögonen samt korrigera synfel och förhindra ögonsjukdomar.

Ögonen ska hålla hela livet

- och förtjänar att behandlas därefter

VISSTE DU?

 En iris har 256 unika egenskaper. Ett fingeravtryck har bara 40.

VISSTE DU?

 Blått ljus är en faktor som gör det ansträngande för ögonen med digitala enheter.

LÄS MER

Det fantastiska synsinnet och dess funktion

Näthinnan finns längst bak i ögat och är ett krökt, ljuskänsligt skikt som förmedlar synintrycken till hjärnan. Hjärnan överför i sin tur informationen till bilder.

Hur kan ljusstrålar göra att man ser?

Alla de många delarna i det mänskliga ögat samverkar för att omvandla ljusstrålarna som kommer in genom pupillen till information som hjärnan kan tolka. Ljusstrålarna färdas genom rummet och reflekteras av föremål innan de når pupillen, och ljusrörelsen avgör vilken färg och ljusstyrka hjärnan uppfattar. Tack vare denna komplicerade process kan vi uppfatta ett tunt band av det elektromagnetiska spektrumet, ”synligt ljus”, som ger oss visuell medvetenhet om vår omgivning.

Tre saker händer när du tittar på något:

1. Ljus kommer in i ögat genom pupillen.
2. Hornhinnan och ögats egen lins samverkar för att fokusera ljuset på näthinnan.
3. Ljusenergin förs vidare till hjärnan och avkodas till en bild.

Synskärpa

Med ”synskärpa” avses hur tydligt en person ser. Ett vanligt sätt att testa synskärpan är med en Snellentavla. Testet avgör hur mycket detaljer en människa kan urskilja på en standardtavla med rader med bokstäver i olika storlekar på ett avstånd av sex meter. Den som har synskärpan 1,0 ser samma detaljgrad på sex meters avstånd som en standardobservatör ser på samma avstånd. Men 1,0 betyder inte perfekt syn, eftersom synskärpa kan vara bättre än så.

Var?
Här finns din närmaste Essilor-optiker